A A A

 (nr 18 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  23 kwietnia 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Dr hab. Elżbieta Roszkowska
Temat: Wprowadzenie do informatyki kwantowej

 (nr 17 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  16 kwietnia 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Prof. Ignacy Dulęba
Temat: Algorytm wyznaczenia układu Serre-Freneta w R^n

(nr 16 wg kalendarza katedralnego)
Termin i miejsce:  9 kwietnia 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Dr Krzysztof Arent, Dr Janusz Jakubiak
Temat: Percepcja i sterowanie kontekstowe systemu robotycznego ReMeDi: podsumowanie wyników uzyskanych w pierwszym okresie sprawozdawczym

 

(nr 15 wg kalendarza katedralnego)
Termin i miejsce:  26 lutego   2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent:  Wszyscy
Temat:  Sprawy organizacyjne

(nr 14 wg kalendarza katedralnego)
Termin i miejsce:  22 stycznia  2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent:  Dr Marek Wnuk
Temat:  Filtracja sygnałów z czujników inercyjnych

(nr 13 wg kalendarza katedralnego)
Termin i miejsce:  15 stycznia  2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent:  Prof.  Alicja Mazur
Temat:  Zmodyfikowany algorytm wielomianowy do sterowania nieholonomicznym 3-wahadłem

Podkategorie