A A A

 (nr 27 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  26 listopada 2015, godz. 11:15, s. 208 C-3
Prelegent: Krzysztof Tchoń

Zespół: K. Arent,  Ł. Chojnacki, M. Cholewiński, W. Domski, M. Janiak, Ł. Juszkiewicz, J. Malewicz, A. Mazur, J. Szrek, K. Tchoń, K. Zadarnowska

 

Temat: 

Podsumowanie wyników prac nad projektem RobREx w okresie grudzień 2012 - listopad 2015


 

 (nr 26 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  22 października 2015, godz. 11:15, s. 208 C-3
Prelegenci: 

K. Arent,  M. Cholewiński, W. Domski, M. Drwięga, I. Góral, F. Grzeszczak, J. Jakubiak, M. Janiak, B. Kreczmer

 

Temat: 

Pierwsza wersja zintegrowanego systemu robotycznego ReMeDi do zdalnego badania osłuchowego i jego wybrane komponenty


 

 (nr 25 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  8 października 2015, godz. 11:15, s. 208 C-3
Prelegenci: 

 

  1. Dr hab. E. Roszkowska, prof. A. Mazur, doc. W. Paluszyński, dr K. Arent

  2. Dr J. Jakubiak

  3. Dr J. Ratajczak, mgr I. Góral, prof. K. Tchoń

Temat: 

  1. Sprawozdanie z wyjazdu do Chin

  2. Sprawozdanie z udziału w konferencji Inteligentna kopalnia i spotkania dot. robotyki kosmicznej

  3. Sprawozdanie z konferencji na temat robotyki matematycznej w Oksfordzie

  4. Sprawy organizacyjne

 (nr 24 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  29 września 2015, godz. 11:15, s. 3 C5
Prelegent: Professor Harald Aschemann, Chair of Mechatronics, University of Rostock 
Temat: Model-Based Trajectory Tracking and Active Oscillation Damping for a High-Speed Rack Feeder

 (nr 23 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  11 czerwca 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Mgr inż. Ida Góral
Temat: Jakobianowe algorytmy sterowania ruchu robotów: parametryczna lagranżowska odwrotność jakobianu.

Prelegent: Mgr inż. Wojciech Domski
Temat: Metoda siły pozornej w sterowaniu manipulatorami mobilnymi na platformach sterowanych poślizgowo.

 (nr 22 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  3 czerwca 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Mgr inż. Mateusz Cholewiński
Temat: Rozwój metody siły pozornej

Prelegent: Mgr inż. Mateusz Żarkowski
Temat: Komunikacja “turowa” w robocie społecznym

 (nr 21 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  28 maja 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Dr inż. Bogdan Kreczmer
Temat: Wyznaczanie kierunku przelotu sygnału ultradźwiękowego.

 (nr 20 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  14 maja 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Mgr inż. Mirela Kaczmarek, Prof. Alicja Mazur
Temat: Sterowanie pozycyjno-siłowe nieholonomicznego manipulatora.

 (nr 19 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  30 kwietnia 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Mgr inż. Łukasz Juszkiewicz
Temat: Praktyczna koncepcja uczącego się systemu rozpoznawania emocji wypowiedzi dla robota społecznego

 (nr 18 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  23 kwietnia 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Dr hab. Elżbieta Roszkowska
Temat: Wprowadzenie do informatyki kwantowej

 (nr 17 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  16 kwietnia 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Prof. Ignacy Dulęba
Temat: Algorytm wyznaczenia układu Serre-Freneta w R^n

(nr 16 wg kalendarza katedralnego)
Termin i miejsce:  9 kwietnia 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Dr Krzysztof Arent, Dr Janusz Jakubiak
Temat: Percepcja i sterowanie kontekstowe systemu robotycznego ReMeDi: podsumowanie wyników uzyskanych w pierwszym okresie sprawozdawczym

 

(nr 15 wg kalendarza katedralnego)
Termin i miejsce:  26 lutego   2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent:  Wszyscy
Temat:  Sprawy organizacyjne

(nr 14 wg kalendarza katedralnego)
Termin i miejsce:  22 stycznia  2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent:  Dr Marek Wnuk
Temat:  Filtracja sygnałów z czujników inercyjnych

(nr 13 wg kalendarza katedralnego)
Termin i miejsce:  15 stycznia  2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent:  Prof.  Alicja Mazur
Temat:  Zmodyfikowany algorytm wielomianowy do sterowania nieholonomicznym 3-wahadłem

Podkategorie