A A A

 (nr 40 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 19 maja 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3
Prelegent: Prof. Mirosław Galicki, Uniwersytet Zielonogórski

 

Temat: Odporne czasowo-skończone sterowanie manipulatorów redundantnych z ograniczeniami