A A A

 (nr 31 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 21 stycznia 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3
Prelegent: Mgr Ł. Juszkiewicz

 

Temat: Praktyczna implementacja sterownika predykcyjnego na przykładzie platformy Rex