A A A

 (nr 41 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 2 czerwca 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. I. Góral

Temat: Lagranżowska odwrotność Jakobianu: własności oraz uogólnienie

 

Prelegent: mgr inż. M. Żarkowski,

Temat: Sterowanie robotem społecznym w interakcjach wieloosobowych