A A A

 (nr 42 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 9 czerwca 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. M. Cholewiński

Temat: Metoda siły pozornej – rozważania i implementacja na rzeczywistym obiekcie

 

Prelegent: dr inż. B. Kreczmer

Temat: Wyznaczanie kierunku przylotu echa na podstawie pośredniego pomiaru przesunięcia fazy – wyniki wstępnych eksperymentów


Metoda siły pozornej – rozważania i implementacja na rzeczywistym obiekcie

 

Referat dotyczy różnych metod modelowania platform sterowanych poślizgowo (SSMP) i manipulatorów mobilnych na platformie SSMP oraz wpływu modelu na zachowanie systemu. W szczególności, rozważane są momenty sił sterujących. W drugiej części prezentacji zaprezentowana zostanie implementacja sterownika platformy SSMP bazującego na metodzie siły pozornej. Zostaną także zaprezentowane wyniki eksperymentalne.

 

Wyznaczanie kierunku przylotu echa na podstawie pośredniego pomiaru przesunięcia fazy – wyniki wstępnych eksperymentów

 

Scharakteryzowany został problem wyznaczania kierunku przylotu echa na podstawie pomiaru przesunięcia fazy sygnału dla układu odbiorników, których wzajemne odległości mogą przekraczać pół długości fali odbierane sygnału. Przedstawiona została podstawowa idea algorytmu rozwiązujący problem niejednoznaczności i wyznaczający właściwe przesunięcie fazy. W dalsze części zademonstrowane zostały wyniki wstępnych eksperymentów i uzyskanych wyników działania wspomnianego algorytmu.