A A A

 (nr 37 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 21 kwietnia 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3
Prelegent: dr inż. Krzysztof Arent

 

Temat: Robotyczny system ReMeDi do telemedycznego badania USG: integra-cja i pierwsze testy


współautorzy: Łukasz Chojnacki, Mateusz Cholewiński, Michał Drwięga, Wojciech Domski, Janusz Jakubiak, Mariusz Janiak, Bogdan Kreczmer