A A A

 (nr 25 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  8 października 2015, godz. 11:15, s. 208 C-3
Prelegenci: 

 

  1. Dr hab. E. Roszkowska, prof. A. Mazur, doc. W. Paluszyński, dr K. Arent

  2. Dr J. Jakubiak

  3. Dr J. Ratajczak, mgr I. Góral, prof. K. Tchoń

Temat: 

  1. Sprawozdanie z wyjazdu do Chin

  2. Sprawozdanie z udziału w konferencji Inteligentna kopalnia i spotkania dot. robotyki kosmicznej

  3. Sprawozdanie z konferencji na temat robotyki matematycznej w Oksfordzie

  4. Sprawy organizacyjne