A A A

 (nr 45 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 20 października 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. K. Arent (prelegent), J. Jakubiak, M. Drwięga, M. Cholewiński, G. Stollnberger, M. Giuliani, M. Tscheligi, D. Szcześniak-Stańczyk, M. Janowski, W. Brzozowski (współautorzy)

 

Temat: Sterowanie platformą mobilną robota do zdalnego badania medycznego: koncepcje projektowe i oceny użytkowników na podstawie badań eksperymentalnych