A A A

 (nr 22 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  3 czerwca 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Mgr inż. Mateusz Cholewiński
Temat: Rozwój metody siły pozornej

Prelegent: Mgr inż. Mateusz Żarkowski
Temat: Komunikacja “turowa” w robocie społecznym