A A A

 (nr 44 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 13 października 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Andrzej Górczak, Mitsubishi

 

Temat: Robotyzacja – siła napędowa przemysłu