A A A

 (nr 18 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  23 kwietnia 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Dr hab. Elżbieta Roszkowska
Temat: Wprowadzenie do informatyki kwantowej