A A A

(nr 14 wg kalendarza katedralnego)
Termin i miejsce:  22 stycznia  2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent:  Dr Marek Wnuk
Temat:  Filtracja sygnałów z czujników inercyjnych