A A A

 (nr 33 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 3 marca 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3
Prelegent: M. Skurczyński

 

Temat: Definiowanie kinematyki robota w programie TopSolid 7, firmy TopSolution