A A A

 (nr 17 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  16 kwietnia 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Prof. Ignacy Dulęba
Temat: Algorytm wyznaczenia układu Serre-Freneta w R^n