A A A

 (nr 29 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  7 stycznia 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3
Prelegent: Dr J. Jakubiak

 

Temat: Wyznaczanie postury nieholonomicznej platformy równoległej


Nieholonomiczna platforma równoległa pozwala uzyskać dowolną orientację platformy napędzanej przy pomocy dwóch siłowników. Do określenia orientacji platformy nie wystarcza informacja o położeniu enkoderów siłowników i musi być ona uzupełniona o dane z innych czujników. W czasie seminarium zostaną przedstawione wybrane metody określania orientacji za pomocą układu IMU, które mogą zostać zastosowane dla platformy nieholonomicznej.