A A A

 (nr 39 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 12 maja 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3
Prelegent: dr inż. A Wołczowski, mgr inż. M. Błędowski

 

Temat: Problemy sterowania bioprotezą ręki