A A A

 (nr 21 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  28 maja 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Dr inż. Bogdan Kreczmer
Temat: Wyznaczanie kierunku przelotu sygnału ultradźwiękowego.