A A A

 (nr 26 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  22 października 2015, godz. 11:15, s. 208 C-3
Prelegenci: 

K. Arent,  M. Cholewiński, W. Domski, M. Drwięga, I. Góral, F. Grzeszczak, J. Jakubiak, M. Janiak, B. Kreczmer

 

Temat: 

Pierwsza wersja zintegrowanego systemu robotycznego ReMeDi do zdalnego badania osłuchowego i jego wybrane komponenty