A A A

(nr 15 wg kalendarza katedralnego)
Termin i miejsce:  26 lutego   2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent:  Wszyscy
Temat:  Sprawy organizacyjne