A A A

 (nr 76 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 10 maja 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Mariusz Janiak

Temat: Predykcyjny algorytm śledzenia trajektorii z użyciem metody Lifted Newton

 (nr 74 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 19 kwietnia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Mateusz Cholewiński

Temat:  Problem sterowania na odległość w robotyce

 (nr 75 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 26 kwietnia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Wojciech Domski

Temat:  Parametryzacja ortogonalna w śledzeniu ścieżki dla satelity z częściową znajomością stanu

 (nr 73 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 15 marca 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Maciej Przybylski, Politechnika Warszawska

Temat:  Planowanie ruchu robota mobilnego w środowisku dynamicznym

 (nr 72 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 18 stycznia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Marcin Ciopcia

Temat:  Tiltrotor - aerodynamka, modelowanie i sterowanie

 (nr 71 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 11 stycznia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Janusz Jakubiak

Temat:  Współrzędne barycentryczne a sterowanie i sterowalność obiektu z silnikami odrzutowymi

 (nr 70 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 4 stycznia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Tomasz Jankowski

Temat:  Bezprzewodowe systemy do lokalizacji wewnątrzbudynkowej

 

 (nr 69 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 7 grudnia 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. Mirosław Galicki

Temat:  Śledzenie kinematycznie optymalnej trajektorii przez manipulatory mobilne

 

 (nr 68 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 30 listopada 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Arkadiusz Mielczarek

Temat:  Teoretyczne i praktyczne wyniki dotyczące  pre-sterowań generowanych formułą gCBHD

 

Prelegent: prof. Ignacy Dulęba

Temat:  Impresje na temat STLC w przestrzeni zadaniowej

 (nr 67 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 23 listopada 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. Krzysztof Arent

Temat:  Manipulator doświadczalny typu 2R

 

 (nr 66 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 9 listopada 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. Bogdan Kreczmer

Temat:  Estymacja azymutu przylotu sygnału ultradźwiękowego z użyciem systemu par odbiorników

 (nr 65 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 12 października 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. K. Tchoń

Temat: Postacie normalne dynamiki pewnego robota kosmicznego

 (nr 64 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 26 września 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. A. Mielczarek

Temat: Lie-algebraiczne algorytmy suboptymalnego planowania ruchu układów nieholonomicznych w przestrzeni zadaniowej

 

Prelegent: mgr inż. Michał Błędowski

Temat: Analiza biosygnałów dla sterowania decyzyjnego dłoni

 (nr 63 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 22 czerwca 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. M. Kaczmarek

Temat: Sterowanie pozycją i siłą manipulatora mobilnego

 

Prelegent: mgr inż. D. Gut

Temat: Planowanie ruchu platformy mobilnej Rex z przełączanym modelem dynamiki uwzględniającym nieliniowy model poślizgu - analiza wykonalności oraz plany dalszych badań

 (nr 62 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 8 czerwca 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. J. Jakubiak

Temat: Zastosowanie barierowej funkcji Lapunowa w dowodzeniu stabilności

 

 (nr 61 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 1 czerwca 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. D. Barański

Temat: Zastosowanie próbkowania losowego w celu redukcji zniekształceń aliasingowych

 

Prelegent: mgr inż. A. Mielczarek

Temat: Ocena zastosowania formuły gCBHD w nieholonomiczych układach bezdryfowych

 (nr 60 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 25 maja 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Ł. Źródlak, DrAmaT

Temat: Programy wspierające programowanie off-line robotów

 

 (nr 59 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 18 maja 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Wojciech Domski

Temat: Algorytm adaptacyjny w sterowaniu manipulatorem mobilnym

 

 (nr 58 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 4 maja 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Jędrzej Kowalczyk, Prezes Fanuc Polska

Temat: “RoboTechnologie" - możliwości wytwarzania oraz bezpieczeństwo danych

 (nr 57 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 27 kwietnia 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr Krzysztof Arent i zespół ReMeDi

Temat: ReMeDi: podsumowanie projektu

 (nr 55 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 2 marca 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr Jan Kędzierski

Temat: Nowy robot społeczny EMYS

 (nr 54 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 26 stycznia 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr dr Andrzej Wołczowski i Janusz Jakubiak

Temat: Sterowanie kinematyką cybernetycznej dłoni

 (nr 53 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 19 stycznia 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr Bogdan Kreczmer

Temat: Wyznaczanie azymutu kierunku przylotu echa – wyniki eksperymentów

 

 (nr 52 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 22 grudnia 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Wszyscy ludzie Katedry, a także przyjaciele i sympatycy

Temat: O wyższości Swiąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy

 

 (nr 51 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 15 grudnia 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. Ignacy Dulęba

Temat: Powtarzalna kinematyka odwrotna manipulatorów – powtórnie

 (nr 50 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 8 grudnia 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr hab. Maciej Michałek (Politechnika Poznańska)

Temat: Kaskadowe sterowanie kinematyk N-przyczepowych dla klasycznych zadań ruchu

 (nr 49 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 1 grudnia 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. Krzysztof Tchoń

Temat: O pewnych hipotezach dotyczących systemów niehoonomicznych

 (nr 48 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 24 listopada 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Mgr inż. M. Drwięga

Temat: Lokalizacja i mapowanie w systemach robotów mobilnych

 

Seminarium ma być podstawą do otwarcia przewodu doktorskiego, promotor: dr hab. inż. E. Roszkowska

 (nr 47 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 17 listopada 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. M. Janiak

Temat: Metoda "Lifted Newton" z priorytetami

 (nr 46 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 10 listopada 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Mgr inż. M. Cholewiński

Temat: Algorytmy sterowania manipulatorów mobilnych z uwzględnieniem poślizgów

Przedmiotem referatu są wyniki uzyskane w rozprawie doktorskiej.  

Podkategorie