A A A

 (nr 88 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 10 stycznia 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr M. Kaczmarek

Temat: Sterowanie pozycyjne i siłowe dla manipulatorów z ograniczeniami holonomicznymi i nieholonomicznymi

Seminarium zamykające przewód doktorski, promotor: Prof. Alicja Mazur.

 (nr 87 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 13 grudnia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr M. Błędowski

Temat: Wpływ ruchów transportowych na powtarzalność pomiarów elektromiograficznych

 (nr 86 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 29 listopada 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: prof. Ignacy Dulęba

Temat: Przyspieszenie algorytmu Newtona kinematyki odwrotnej manipulatorów

 (nr 85 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 22 listopada 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. B. Kreczmer

Temat: Własności metody wyznaczania kąta przylotu fali akustycznej z wykorzystaniem pośredniego pomiaru przesunięcia fazy – Dlaczego jest tak dobrze?

 (nr 84 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 8 listopada 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. M. Żarkowski

Temat: Interakcje robot-człowiek robota społecznego: rozpoznawanie emocjonalnych wyrazów twarzy i interakcje wieloosobowe

Seminarium rozpoczyna procedurę obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka, promotor: prof. Krzysztof Tchoń.

 (nr 83 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 25 października 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. T. Kucner (Uniwersytet Örebro)

Temat 1: Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS) – projekty i kierunki badań

Temat 2: Probabilistyczne modelowanie ruchów obiektów dynamicznych dla robotów mobilnych

 (nr 82 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 18 października 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. K. Arent (współautorzy: Joanna Kruk-Lasocka, Tomasz Niemiec, Remigiusz Szczepanowski, Bożena Bartosik)

Temat: Robot społeczny w rozpoznawaniu objawów ASD u dzieci w wieku przedszkolnym

 (nr 80 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 14 czerwca 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. M. Błędowski

Temat: Modelowanie postury robotycznej protezy za pomocą automatu skończonego

 (nr 79 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 7 czerwca 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Mirela Kaczmarek

Temat: W robotyce siła: Wybrane zagadnienia ze sterowania pozycyjno-siłowego

 (nr 78 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 24 maja 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Michał Drwięga

Temat: Integracja map w postaci drzew ósemkowych w systemach robotów mobilnych

 (nr 77 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 17 maja 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Janusz Jakubiak

Temat: Optymalne sterowanie obiektu planarnego napędzanego silnikami odrzutowymi

 (nr 76 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 10 maja 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Mariusz Janiak

Temat: Predykcyjny algorytm śledzenia trajektorii z użyciem metody Lifted Newton

 (nr 74 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 19 kwietnia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Mateusz Cholewiński

Temat:  Problem sterowania na odległość w robotyce

 (nr 75 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 26 kwietnia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Wojciech Domski

Temat:  Parametryzacja ortogonalna w śledzeniu ścieżki dla satelity z częściową znajomością stanu

 (nr 73 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 15 marca 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Maciej Przybylski, Politechnika Warszawska

Temat:  Planowanie ruchu robota mobilnego w środowisku dynamicznym

 (nr 72 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 18 stycznia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Marcin Ciopcia

Temat:  Tiltrotor - aerodynamka, modelowanie i sterowanie

 (nr 71 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 11 stycznia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Janusz Jakubiak

Temat:  Współrzędne barycentryczne a sterowanie i sterowalność obiektu z silnikami odrzutowymi

 (nr 70 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 4 stycznia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Tomasz Jankowski

Temat:  Bezprzewodowe systemy do lokalizacji wewnątrzbudynkowej

 

 (nr 69 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 7 grudnia 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. Mirosław Galicki

Temat:  Śledzenie kinematycznie optymalnej trajektorii przez manipulatory mobilne

 

 (nr 68 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 30 listopada 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Arkadiusz Mielczarek

Temat:  Teoretyczne i praktyczne wyniki dotyczące  pre-sterowań generowanych formułą gCBHD

 

Prelegent: prof. Ignacy Dulęba

Temat:  Impresje na temat STLC w przestrzeni zadaniowej

 (nr 67 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 23 listopada 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. Krzysztof Arent

Temat:  Manipulator doświadczalny typu 2R

 

 (nr 66 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 9 listopada 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. Bogdan Kreczmer

Temat:  Estymacja azymutu przylotu sygnału ultradźwiękowego z użyciem systemu par odbiorników

 (nr 65 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 12 października 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. K. Tchoń

Temat: Postacie normalne dynamiki pewnego robota kosmicznego

 (nr 64 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 26 września 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. A. Mielczarek

Temat: Lie-algebraiczne algorytmy suboptymalnego planowania ruchu układów nieholonomicznych w przestrzeni zadaniowej

 

Prelegent: mgr inż. Michał Błędowski

Temat: Analiza biosygnałów dla sterowania decyzyjnego dłoni

 (nr 63 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 22 czerwca 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. M. Kaczmarek

Temat: Sterowanie pozycją i siłą manipulatora mobilnego

 

Prelegent: mgr inż. D. Gut

Temat: Planowanie ruchu platformy mobilnej Rex z przełączanym modelem dynamiki uwzględniającym nieliniowy model poślizgu - analiza wykonalności oraz plany dalszych badań

 (nr 62 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 8 czerwca 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. J. Jakubiak

Temat: Zastosowanie barierowej funkcji Lapunowa w dowodzeniu stabilności

 

 (nr 61 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 1 czerwca 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. D. Barański

Temat: Zastosowanie próbkowania losowego w celu redukcji zniekształceń aliasingowych

 

Prelegent: mgr inż. A. Mielczarek

Temat: Ocena zastosowania formuły gCBHD w nieholonomiczych układach bezdryfowych

 (nr 60 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 25 maja 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Ł. Źródlak, DrAmaT

Temat: Programy wspierające programowanie off-line robotów

 

 (nr 59 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 18 maja 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Wojciech Domski

Temat: Algorytm adaptacyjny w sterowaniu manipulatorem mobilnym

 

 (nr 58 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 4 maja 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Jędrzej Kowalczyk, Prezes Fanuc Polska

Temat: “RoboTechnologie" - możliwości wytwarzania oraz bezpieczeństwo danych

Podkategorie