A A A

 (nr 30 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 14 stycznia 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3
Prelegent: Dr B. Kreczmer

 

Temat: Wyznaczanie kierunku przylotu echa sygnału ultradźwiękowego na podstawie pośredniego pomiaru przesunięcia fazowego


 

Standardowe dalmierze ultradźwiękowe mimo dobrej dokładności pomiaru odległości dają dużą niepewność określania kierunku, z którego dotarło echo sygnału. Wynika to z faktu, iż emitowana wiązka sygnału jest bardzo szeroka. Jedną z możliwości wyznaczenia tego kierunku jest pomiar przesunięcia fazy sygnału odbieranego przez dwa przetworniki ultradźwiękowe. Rozmiar dostępnych w na rynku popularnych odbiorników ultradźwiękowych wyklucza możliwość bezpośredniego pomiaru tego przesunięcia. W ramach wcześniejszych prac został zaproponowany algorytm pomiaru pośredniego przesunięcia fazy z zastosowaniem trzech odbiorników. Istotnym aspektem możliwości stosowalności takiego podejścia jest jego odporność na błędy pomiaru, jak też błędów wynikających z uproszczeń ogólnego problemu. Omówienie algorytmu oraz analiza błędów i wynikających z nich ograniczeń stała się główną kanwą niniejszego seminarium.