A A A

 (nr 23 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  11 czerwca 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Mgr inż. Ida Góral
Temat: Jakobianowe algorytmy sterowania ruchu robotów: parametryczna lagranżowska odwrotność jakobianu.

Prelegent: Mgr inż. Wojciech Domski
Temat: Metoda siły pozornej w sterowaniu manipulatorami mobilnymi na platformach sterowanych poślizgowo.