A A A

 (nr 27 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  26 listopada 2015, godz. 11:15, s. 208 C-3
Prelegent: Krzysztof Tchoń

Zespół: K. Arent,  Ł. Chojnacki, M. Cholewiński, W. Domski, M. Janiak, Ł. Juszkiewicz, J. Malewicz, A. Mazur, J. Szrek, K. Tchoń, K. Zadarnowska

 

Temat: 

Podsumowanie wyników prac nad projektem RobREx w okresie grudzień 2012 - listopad 2015