A A A

 (nr 19 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  30 kwietnia 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Mgr inż. Łukasz Juszkiewicz
Temat: Praktyczna koncepcja uczącego się systemu rozpoznawania emocji wypowiedzi dla robota społecznego