A A A

W dniu 29.01.2016 odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy rok specjalności Embedded Robotics.

Studenci specjalności Embedded Robotics świętują 8 urodziny ROSa

Odbyła się kolejna edycja zawodów Robotic Arena.

Nowy FLASH Mk II trafił do Robotics Lab uniwersytetu Heriot Watt w Edynburgu.

W dniach 1-15 września 2015 pracownicy naszej katedry, tj. dr hab Elżbieta Roszkowska,
dr Krzysztof Arent, dr hab. Alicja Mazur oraz dr Witold Paluszyński przebywali z wizytą naukową na Uniwersytecie Xidian w Xi'an w Chinach.

Prace nad nową wersją robota społecznego FLASH zostały ukończone

Głowy EMYS będą elementem wystawy Robot Revolution w The Museum of Science and Industry, Chicago. Wystawa rozpoczyna się w maju 2015, a w latach 2016-2020 odwiedzi 8 głównych miast USA.

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 maja 2015 roku zmarł nasz drogi kolega i przyjaciel

Dr inż. Marek Wnuk

 Odszedł człowiek skromny, uczciwy i szlachetny.

Marku, będzie nam Ciebie bardzo brakowało...

 

Piknik naukowy 2015

W sobotę, 9 maja 2015r. nasi studenci, działający w Kole Naukowym Robotyków "KoNaR", reprezentowali Politechnikę Wrocławską na 19. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik - największej w Europie imprezie plenerowej o tematyce naukowej.

 (nr 100 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 7 listopada 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Piotr Dulewicz

Temat: Systemy współdzielenia zasobów i ich zastosowanie w koordynacji ruchu robotów mobilnych


Prelegent: mgr inż. Łukasz Janiec

Temat: Planowanie ścieżek i koordynacja ruchu w systemach wielu robotów mobilnych

 (nr 99 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 17 października 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: prof. Ignacy Dulęba

Temat: Lokalna optymalizacja ważonej energii w metodzie endogenicznej przestrzeni konfiguracyjnej

 (nr 98 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 13 czerwca 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Wojciech Domski

Temat: Metoda siły pozornej w sterowaniu manipulatorami mobilnymi na platformach sterowanych poślizgowo

Seminarium zamykające przewód doktorski

 (nr 97 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 6 czerwca 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Michał Drwięga

Temat: Integracja map 3D na podstawie dopasowania cech w systemach robotów mobilnych


Prelegent: mgr Arkadiusz Mielczarek

Temat: Zapobieganie przedwczesnej zbieżności w Lie-algebraicznym planowaniu ruchu

 (nr 96 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 30 maja 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegenci: mgr Piotr Dulewicz, mgr Łukasz Janiec

Temat: Automatyzacja syntezy sterowania dla systemów robotów mobilnych

 (nr 95 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 23 maja 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. Barbara Siemiątkowska, Wydział Mechatroniki Politechnki Warszawskiej

Temat: Zastosowanie teorii Shafera-Dempstera w klasyfikacji danych

 (nr 94 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 16 maja 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr J. Jakubiaki

Temat: Metoda CHOMP (Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning) – uwagi i obserwacje

 (nr 93 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 9 maja 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr M. Cholewiński

Temat: Śledzenie ścieżki przez nieholonomiczny manipulator mobilny

 (nr 92 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 25 kwietnia 2019, godz. 11:30, s. 208 C-3


Prelegent: Dr K. Arent

Temat: Koncepcja, budowa i eksploatacja robota Rex

 (nr 91 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 11 kwietnia 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr T. Rybus

Temat: Planowanie bezkolizyjnych trajektorii manipulatora umieszczonego na satelicie

 (nr 90 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 4 kwietnia 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. K. Tchoń

Temat: Osobliwości nieholonomicznych układów robotyki

 (nr 89 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 17 stycznia 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. E. Roszkowska

Temat: Automatyzacja syntezy sterowania dla systemów wielu robotów mobilnych. Problemy i wyniki.

 (nr 88 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 10 stycznia 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr M. Kaczmarek

Temat: Sterowanie pozycyjne i siłowe dla manipulatorów z ograniczeniami holonomicznymi i nieholonomicznymi

Seminarium zamykające przewód doktorski, promotor: Prof. Alicja Mazur.

 (nr 87 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 13 grudnia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr M. Błędowski

Temat: Wpływ ruchów transportowych na powtarzalność pomiarów elektromiograficznych

 (nr 86 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 29 listopada 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: prof. Ignacy Dulęba

Temat: Przyspieszenie algorytmu Newtona kinematyki odwrotnej manipulatorów

 (nr 85 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 22 listopada 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. B. Kreczmer

Temat: Własności metody wyznaczania kąta przylotu fali akustycznej z wykorzystaniem pośredniego pomiaru przesunięcia fazy – Dlaczego jest tak dobrze?

 (nr 84 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 8 listopada 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. M. Żarkowski

Temat: Interakcje robot-człowiek robota społecznego: rozpoznawanie emocjonalnych wyrazów twarzy i interakcje wieloosobowe

Seminarium rozpoczyna procedurę obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka, promotor: prof. Krzysztof Tchoń.

 (nr 83 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 25 października 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. T. Kucner (Uniwersytet Örebro)

Temat 1: Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS) – projekty i kierunki badań

Temat 2: Probabilistyczne modelowanie ruchów obiektów dynamicznych dla robotów mobilnych

 (nr 82 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 18 października 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. K. Arent (współautorzy: Joanna Kruk-Lasocka, Tomasz Niemiec, Remigiusz Szczepanowski, Bożena Bartosik)

Temat: Robot społeczny w rozpoznawaniu objawów ASD u dzieci w wieku przedszkolnym

 (nr 80 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 14 czerwca 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. M. Błędowski

Temat: Modelowanie postury robotycznej protezy za pomocą automatu skończonego

 (nr 79 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 7 czerwca 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Mirela Kaczmarek

Temat: W robotyce siła: Wybrane zagadnienia ze sterowania pozycyjno-siłowego

Podkategorie