A A A

(nr 16 wg kalendarza katedralnego)
Termin i miejsce:  9 kwietnia 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Dr Krzysztof Arent, Dr Janusz Jakubiak
Temat: Percepcja i sterowanie kontekstowe systemu robotycznego ReMeDi: podsumowanie wyników uzyskanych w pierwszym okresie sprawozdawczym