A A A

 (nr 20 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce:  14 maja 2015, godz. 11:15, s. 208 C3
Prelegent: Mgr inż. Mirela Kaczmarek, Prof. Alicja Mazur
Temat: Sterowanie pozycyjno-siłowe nieholonomicznego manipulatora.