A A A

 (nr 87 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 13 grudnia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr M. Błędowski

Temat: Wpływ ruchów transportowych na powtarzalność pomiarów elektromiograficznych