A A A

 (nr 82 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 18 października 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. K. Arent (współautorzy: Joanna Kruk-Lasocka, Tomasz Niemiec, Remigiusz Szczepanowski, Bożena Bartosik)

Temat: Robot społeczny w rozpoznawaniu objawów ASD u dzieci w wieku przedszkolnym