A A A

 (nr 79 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 7 czerwca 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Mirela Kaczmarek

Temat: W robotyce siła: Wybrane zagadnienia ze sterowania pozycyjno-siłowego

Prezentacja dotyczy wybranych zagadnień  ze sterowania pozycyjno-siłowego, z uwzględnieniem historii oraz podstawowych metod sterowania. Przedstawione zostaną także wyniki badań symulacyjnych wykorzystujących algorytm hybrydowy.