A A A

 (nr 94 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 16 maja 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr J. Jakubiaki

Temat: Metoda CHOMP (Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning) – uwagi i obserwacje