A A A

 (nr 74 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 19 kwietnia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Mateusz Cholewiński

Temat:  Problem sterowania na odległość w robotyce