A A A

 (nr 76 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 10 maja 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Mariusz Janiak

Temat: Predykcyjny algorytm śledzenia trajektorii z użyciem metody Lifted Newton

Zaprezentowany zostanie predykcyjny algorytm śledzenia trajektorii dedykowany nieliniowym układom sterowania, łączący podejście Predykcyjnego Sterowania z Modelem (MPC) z metodą Lifted Newton z priorytetami.