A A A

 (nr 78 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 24 maja 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Michał Drwięga

Temat: Integracja map w postaci drzew ósemkowych w systemach robotów mobilnych

Zaprezentowana zostanie metoda integracji trójwymiarowych map w postaci drzew ósemkowych w systemach wielorobotowych. Proces integracji opiera się na algorytmie ICP, który został dostosowany do działania na wspomnianych mapach.