A A A

 (nr 89 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 17 stycznia 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. E. Roszkowska

Temat: Automatyzacja syntezy sterowania dla systemów wielu robotów mobilnych. Problemy i wyniki.