A A A

 (nr 95 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 23 maja 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. Barbara Siemiątkowska, Wydział Mechatroniki Politechnki Warszawskiej

Temat: Zastosowanie teorii Shafera-Dempstera w klasyfikacji danych