A A A

 (nr 96 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 30 maja 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegenci: mgr Piotr Dulewicz, mgr Łukasz Janiec

Temat: Automatyzacja syntezy sterowania dla systemów robotów mobilnych