A A A

 (nr 88 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 10 stycznia 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr M. Kaczmarek

Temat: Sterowanie pozycyjne i siłowe dla manipulatorów z ograniczeniami holonomicznymi i nieholonomicznymi

Seminarium zamykające przewód doktorski, promotor: Prof. Alicja Mazur.