A A A

 (nr 91 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 11 kwietnia 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr T. Rybus

Temat: Planowanie bezkolizyjnych trajektorii manipulatora umieszczonego na satelicie