A A A

 (nr 77 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 17 maja 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Janusz Jakubiak

Temat: Optymalne sterowanie obiektu planarnego napędzanego silnikami odrzutowymi

Rozważany będzie problem sterowania planarnego modelu robota kosmicznego napędzanego silnikami odrzutowymi. Przedstawione zostaną kryteria oraz metody lokalnej optymalizacji sterowania.