A A A

 (nr 83 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 25 października 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. T. Kucner (Uniwersytet Örebro)

Temat 1: Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS) – projekty i kierunki badań

Temat 2: Probabilistyczne modelowanie ruchów obiektów dynamicznych dla robotów mobilnych


Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS) - projekty i kierunki badań


Pierwsza część prezentacji, jest poświęcona kierunkom badan AASS, ze szczególnym uwzględnieniem Mobile Robotics and Olfaction (MRO) Lab macierzystej grupy Prelegenta.


Probabilistyczne modelowanie ruchów obiektów dynamicznych dla robotów mobilnych


Aby umożliwić robotom pełną autonomię, jednym z warunków koniecznych jest wyposażenie ich w umiejętność obserwowania, pojmowania i modelowania dynamicznych zmian w środowisku. Dynamika środowiska zwykle nie jest przypadkowa i wykazuje czasowe i przestrzenne regularności. W tej prezentacji prelegent przedstawi efekty prac nad dwoma reprezentacjami Conditional-Transition Map (CT-map) i Circular-Linear Flow Filed Map (CLiFF-map).