A A A

 (nr 92 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 25 kwietnia 2019, godz. 11:30, s. 208 C-3


Prelegent: Dr K. Arent

Temat: Koncepcja, budowa i eksploatacja robota Rex