A A A

 (nr 90 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 4 kwietnia 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. K. Tchoń

Temat: Osobliwości nieholonomicznych układów robotyki