A A A

 (nr 80 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 14 czerwca 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. M. Błędowski

Temat: Modelowanie postury robotycznej protezy za pomocą automatu skończonego