A A A

 (nr 75 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 26 kwietnia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Wojciech Domski

Temat:  Parametryzacja ortogonalna w śledzeniu ścieżki dla satelity z częściową znajomością stanu