A A A

 (nr 93 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 9 maja 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr M. Cholewiński

Temat: Śledzenie ścieżki przez nieholonomiczny manipulator mobilny