A A A

 (nr 52 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 22 grudnia 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Wszyscy ludzie Katedry, a także przyjaciele i sympatycy

Temat: O wyższości Swiąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy

 

 (nr 51 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 15 grudnia 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. Ignacy Dulęba

Temat: Powtarzalna kinematyka odwrotna manipulatorów – powtórnie

 (nr 50 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 8 grudnia 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr hab. Maciej Michałek (Politechnika Poznańska)

Temat: Kaskadowe sterowanie kinematyk N-przyczepowych dla klasycznych zadań ruchu

 (nr 49 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 1 grudnia 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. Krzysztof Tchoń

Temat: O pewnych hipotezach dotyczących systemów niehoonomicznych

 (nr 48 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 24 listopada 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Mgr inż. M. Drwięga

Temat: Lokalizacja i mapowanie w systemach robotów mobilnych

 

Seminarium ma być podstawą do otwarcia przewodu doktorskiego, promotor: dr hab. inż. E. Roszkowska

 (nr 47 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 17 listopada 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. M. Janiak

Temat: Metoda "Lifted Newton" z priorytetami

 (nr 46 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 10 listopada 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Mgr inż. M. Cholewiński

Temat: Algorytmy sterowania manipulatorów mobilnych z uwzględnieniem poślizgów

Przedmiotem referatu są wyniki uzyskane w rozprawie doktorskiej.  

 (nr 45 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 20 października 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. K. Arent (prelegent), J. Jakubiak, M. Drwięga, M. Cholewiński, G. Stollnberger, M. Giuliani, M. Tscheligi, D. Szcześniak-Stańczyk, M. Janowski, W. Brzozowski (współautorzy)

 

Temat: Sterowanie platformą mobilną robota do zdalnego badania medycznego: koncepcje projektowe i oceny użytkowników na podstawie badań eksperymentalnych

 

 (nr 44 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 13 października 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Andrzej Górczak, Mitsubishi

 

Temat: Robotyzacja – siła napędowa przemysłu