A A A

 (nr 61 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 1 czerwca 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. D. Barański

Temat: Zastosowanie próbkowania losowego w celu redukcji zniekształceń aliasingowych

 

Prelegent: mgr inż. A. Mielczarek

Temat: Ocena zastosowania formuły gCBHD w nieholonomiczych układach bezdryfowych

 (nr 60 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 25 maja 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Ł. Źródlak, DrAmaT

Temat: Programy wspierające programowanie off-line robotów

 

 (nr 59 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 18 maja 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Wojciech Domski

Temat: Algorytm adaptacyjny w sterowaniu manipulatorem mobilnym

 

 (nr 58 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 4 maja 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Jędrzej Kowalczyk, Prezes Fanuc Polska

Temat: “RoboTechnologie" - możliwości wytwarzania oraz bezpieczeństwo danych

 (nr 57 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 27 kwietnia 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr Krzysztof Arent i zespół ReMeDi

Temat: ReMeDi: podsumowanie projektu

 (nr 55 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 2 marca 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr Jan Kędzierski

Temat: Nowy robot społeczny EMYS

 (nr 54 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 26 stycznia 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr dr Andrzej Wołczowski i Janusz Jakubiak

Temat: Sterowanie kinematyką cybernetycznej dłoni

 (nr 53 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 19 stycznia 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr Bogdan Kreczmer

Temat: Wyznaczanie azymutu kierunku przylotu echa – wyniki eksperymentów

 

 (nr 52 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 22 grudnia 2016, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Wszyscy ludzie Katedry, a także przyjaciele i sympatycy

Temat: O wyższości Swiąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy