A A A

 (nr 89 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 17 stycznia 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. E. Roszkowska

Temat: Automatyzacja syntezy sterowania dla systemów wielu robotów mobilnych. Problemy i wyniki.

 (nr 88 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 10 stycznia 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr M. Kaczmarek

Temat: Sterowanie pozycyjne i siłowe dla manipulatorów z ograniczeniami holonomicznymi i nieholonomicznymi

Seminarium zamykające przewód doktorski, promotor: Prof. Alicja Mazur.

 (nr 87 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 13 grudnia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr M. Błędowski

Temat: Wpływ ruchów transportowych na powtarzalność pomiarów elektromiograficznych

 (nr 86 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 29 listopada 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: prof. Ignacy Dulęba

Temat: Przyspieszenie algorytmu Newtona kinematyki odwrotnej manipulatorów

 (nr 85 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 22 listopada 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. B. Kreczmer

Temat: Własności metody wyznaczania kąta przylotu fali akustycznej z wykorzystaniem pośredniego pomiaru przesunięcia fazy – Dlaczego jest tak dobrze?

 (nr 84 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 8 listopada 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. M. Żarkowski

Temat: Interakcje robot-człowiek robota społecznego: rozpoznawanie emocjonalnych wyrazów twarzy i interakcje wieloosobowe

Seminarium rozpoczyna procedurę obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka, promotor: prof. Krzysztof Tchoń.

 (nr 83 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 25 października 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. T. Kucner (Uniwersytet Örebro)

Temat 1: Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS) – projekty i kierunki badań

Temat 2: Probabilistyczne modelowanie ruchów obiektów dynamicznych dla robotów mobilnych

 (nr 82 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 18 października 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. K. Arent (współautorzy: Joanna Kruk-Lasocka, Tomasz Niemiec, Remigiusz Szczepanowski, Bożena Bartosik)

Temat: Robot społeczny w rozpoznawaniu objawów ASD u dzieci w wieku przedszkolnym

 (nr 80 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 14 czerwca 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. M. Błędowski

Temat: Modelowanie postury robotycznej protezy za pomocą automatu skończonego