A A A

 (nr 79 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 7 czerwca 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Mirela Kaczmarek

Temat: W robotyce siła: Wybrane zagadnienia ze sterowania pozycyjno-siłowego

 (nr 78 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 24 maja 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Michał Drwięga

Temat: Integracja map w postaci drzew ósemkowych w systemach robotów mobilnych

 (nr 77 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 17 maja 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Janusz Jakubiak

Temat: Optymalne sterowanie obiektu planarnego napędzanego silnikami odrzutowymi

 (nr 76 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 10 maja 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Mariusz Janiak

Temat: Predykcyjny algorytm śledzenia trajektorii z użyciem metody Lifted Newton

 (nr 74 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 19 kwietnia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Mateusz Cholewiński

Temat:  Problem sterowania na odległość w robotyce

 (nr 75 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 26 kwietnia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Wojciech Domski

Temat:  Parametryzacja ortogonalna w śledzeniu ścieżki dla satelity z częściową znajomością stanu

 (nr 73 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 15 marca 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Maciej Przybylski, Politechnika Warszawska

Temat:  Planowanie ruchu robota mobilnego w środowisku dynamicznym

 (nr 72 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 18 stycznia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Marcin Ciopcia

Temat:  Tiltrotor - aerodynamka, modelowanie i sterowanie

 (nr 71 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 11 stycznia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Janusz Jakubiak

Temat:  Współrzędne barycentryczne a sterowanie i sterowalność obiektu z silnikami odrzutowymi