A A A

 (nr 70 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 4 stycznia 2018, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. Tomasz Jankowski

Temat:  Bezprzewodowe systemy do lokalizacji wewnątrzbudynkowej

 

 (nr 69 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 7 grudnia 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. Mirosław Galicki

Temat:  Śledzenie kinematycznie optymalnej trajektorii przez manipulatory mobilne

 

 (nr 68 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 30 listopada 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Arkadiusz Mielczarek

Temat:  Teoretyczne i praktyczne wyniki dotyczące  pre-sterowań generowanych formułą gCBHD

 

Prelegent: prof. Ignacy Dulęba

Temat:  Impresje na temat STLC w przestrzeni zadaniowej

 (nr 67 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 23 listopada 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. Krzysztof Arent

Temat:  Manipulator doświadczalny typu 2R

 

 (nr 66 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 9 listopada 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Dr inż. Bogdan Kreczmer

Temat:  Estymacja azymutu przylotu sygnału ultradźwiękowego z użyciem systemu par odbiorników

 (nr 65 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 12 października 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: Prof. K. Tchoń

Temat: Postacie normalne dynamiki pewnego robota kosmicznego

 (nr 64 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 26 września 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. A. Mielczarek

Temat: Lie-algebraiczne algorytmy suboptymalnego planowania ruchu układów nieholonomicznych w przestrzeni zadaniowej

 

Prelegent: mgr inż. Michał Błędowski

Temat: Analiza biosygnałów dla sterowania decyzyjnego dłoni

 (nr 63 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 22 czerwca 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr inż. M. Kaczmarek

Temat: Sterowanie pozycją i siłą manipulatora mobilnego

 

Prelegent: mgr inż. D. Gut

Temat: Planowanie ruchu platformy mobilnej Rex z przełączanym modelem dynamiki uwzględniającym nieliniowy model poślizgu - analiza wykonalności oraz plany dalszych badań

 (nr 62 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 8 czerwca 2017, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. J. Jakubiak

Temat: Zastosowanie barierowej funkcji Lapunowa w dowodzeniu stabilności